ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝΕΤ Το νέο πρόγραμμα απο την Computer World για τους εκτελωνιστές - COMPUTER WORLD
ePR.gr - Υπηρεσία Δημοσίευσης Δελτίων Τύπου και Εκδηλώσεων
Έκδοση 2.0 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ | RSS

Κατηγορίες Δραστηριότητας
Αθλητισμός
Αυτοδιοίκηση - Τοπικά
Αυτοκίνηση - Μεταφορές
Βιομηχανία
Διάφορα
Εκπαίδευση - Εργασία
Κατασκευές - Real Estate
Κοινωνία
Κράτος - Δημόσιοι Φορείς
Λιανικό-Χονδρικό Εμπόριο
Οικονομία - Χρήμα
Πολιτική - Κόμματα
Πολιτισμός - Τέχνες
Τεχνολογία
Τουρισμός - Ναυτιλία
Υγεία
Υπηρεσίες
Ψυχαγωγία
Θεματικές Ενότητες
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διακρίσεις & Βραβεία
Διάφορα
Εκδηλώσεις
Ερευνες & Μελέτες
Νέα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Συμμετοχές/Εξαγορές
Συνεργασίες
ΧΑ: Ανακοινώσεις προς ΧΑ
ΧΑ: Αποτελέσματα Εταιρειών
ΧΑ: Γενικές Συνελεύσεις
ΧΑ: Εταιρικές Πράξεις
ΧΑ: Μεταβολές Ποσοστών
Χορηγίες/Διαφημίσεις
Εταιρίες/Οργανισμοί
Αλφαβητικός Κατάλογος
Ανά Δραστηριότητα
Εισηγμένες στο ΧΑ
Αρχείο
Δελτίων Τύπου
ΕκδηλώσεωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ COMPUTER WORLDRSS Feed Δελτίων Τύπου Εταιρίας / Οργανισμού

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝΕΤ Το νέο πρόγραμμα απο την Computer World για τους εκτελωνιστές

Περπατήστε στο ηλεκτρονικό εκτελωνιστικό μέλλον με ασφάλεια

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πέμπτη, 16 Σεπτεβρίου 2010 - 14:40

Θεματική Ενότητα: Νέα Προϊόντα & Υπηρεσίες

Εκτυπώστε το Στείλτε το με email Φυλάξτε το Αρχείο PDF

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝET
Η πλήρης εφαρμογή εκτελωνιστικών εργασιών που προσφέρει ευκολία και ταχύτητα έκδοσης πολλών εντύπων υποστηρίζοντας κάθε ηλεκτρονική υποβολή που προβλέπεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Βάση του απαιτητικού μέλλοντος που προβλέπει συνεχής αλλαγές στα τελωνεία της Ελλάδας η Computer World κατασκεύασε ένα λογισμικό που απευθύνεται σε όλα τα εκτελωνιστικά γραφεία ανεξαρτήτως είδος εργασιών.
Η εφαρμογή βασίζεται σε περιβάλλον Windows και έχει δημιουργηθεί με τεχνολογίες αιχμής Microsoft.ΝΕΤ.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις δυνατότητες του ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝΕΤ.

Διασάφηση εισαγωγής, εξαγωγής, κοινής / κοινοτικής διαμετακόμισης με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και άνοιγμα BIS Έκδοση T2L, T5, Α.Σ.Δ.Ε.
Σ.Δ.Ε. με δυνατότητα δημιουργία αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και καθοδηγούμενη συμπλήρωση στοιχείων σύμφωνα με την επιλογή που κάνετε.
Δ.Ε.Φ.Κ. με δυνατότητα δημιουργία αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και άνοιγμα BIS σύμφωνα με την ποσότητα των ειδών.
Συμπλήρωση των πεδίων με χρήση λίστες δεδομένων.
Όλες οι επίσημες λίστες από το Γ.Γ.Π.Σ. υπάρχουν έτοιμες προς άμεση χρήση με την εγκατάσταση της εφαρμογής, όπως, Τελωνεία, Χώρες, Νομίσματα, Γλώσσες, Τρόποι Μεταφοράς, Όροι Παράδοσης, Πιστοποιητικά, Μονάδες Μέτρησης, Συσκευασίες, Κωδικοί Επιβαρύνσεων, Καθεστώτα κ.α. με δυνατότητα μεταβολής και προσθήκης καινούριων δεδομένων στις λίστες.
Άμεση χρήση λίστας πάνω από 13.500 αποθηκευμένους κωδικούς TARIC με τα εθνικά τους μέτρα και 14.000 αποθηκευμένους κωδικούς Ε.Φ.Κ. με τις περιγραφές τους και δυνατότητα προσθήκης και μεταβολής.
Υπολογισμός επιβαρύνσεων αυτόματα για τις ποιο κοινές προτιμήσεις (100,200,300,400). Δυνατότητα μεταβολής των υπολογισμών όπως αρμόζει στην περίπτωσή σας. Αυτόματος υπολογισμός ποσών σύμφωνα με το ποσοστό του συντελεστή και υπολογισμός του συνόλου.
Αυτόματος υπολογισμός λογιστικών στοιχείων, δασμών και φόρων και αξίας για Φ.Π.Α.
Καθοδηγούμενη συμπλήρωση των στοιχείων της θέσης προηγούμενου παραστατικού σύμφωνα με τις επιλογές σας.
Δυνατότητα χρήσης υποδειγμάτων και καταχώρηση υποδείγματος ως νέο έντυπο. Δημιουργία έντυπου και καταχώρηση ως υπόδειγμα. Μεταβολή υποδείγματος και καταχώρηση.
Ευχρηστία με συμπληρωματικά κουμπιά που εμφανίζουν φόρμες για συμπλήρωση συσκευασιών (όσες χρειάζεται για την τρέχων κλάση) ή αριθμοί πλαισίων όταν έχουμε οχήματα κ.τ.λ.
Άμεση ενημέρωση απαιτούμενων πεδίων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αρχείων ASCII.
Αναλυτική αναφορά σφαλμάτων δημιουργίας αρχείου ASCII σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Άνοιγμα έντυπου και δυνατότητα καταχώρησης ως νέο έντυπο μεταβάλλοντας τα στοιχεία και αλλάζοντας αριθμό αναφοράς και παραστατικού όπου εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.
Έκδοση συμπληρωματικών εντύπων:
o Πιστοποιητικό Καταγωγής, EUR.1, C.M.R., A.TR.
o Άδεια Παράδοσης Εμπορευμάτων, Διατακτική, D.V.1.
o Δ.Ε.Τ.Ε., Δ.Ε.Χ.Ε. με δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από Ε.Δ.Ε.
o Υπεύθυνη Δήλωση, Proforma Invoice, Άδεια Ζύγισης, Αίτηση προς ΣΕΜΠΟ, Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων, Κατάσταση Εισαγωγής Εμπορευμάτων, Δελτίο Λογιστικών Στοιχείων, Δελτίο Ταξινόμησης Γεωργικού Μηχανήματος, Δήλωση Εισαγωγής Μηχανημάτων, Αίτηση προς Τμήμα Εγγειοβελτικών Έργων.
o Δ.Α.Ο. με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII.
o Δηλωτικό Εμπορευμάτων με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII. Συμπλήρωση των πεδίων σύμφωνα με τις επιλογές που κάνετε.
o Έκδοση T.I.R.
o Έκδοση Εγγράφου Ασφαλείας και Προστασίας
Τα έντυπα που έχουν επίσημα προεκτυπωμένα έντυπα όπως Ε.Δ.Ε., Δ.Α.Ο., C.M.R, EUR.1 κ.τ.λ. εκτυπώνονται σε κρουστικούς εκτυπωτές. Έντυπα όπως Δ.Ε.Τ.Ε, Δ.Ε.Χ.Ε., Proforma Invoice κ.τ.λ. εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί Α4 σε Inkjet/Laser εκτυπωτές με τα γραφικά τους.
Δυνατότητα έλεγχου και αλλαγής αύξων αριθμού αναφοράς, παραστατικού και άλλων.
Εμπορικό κομμάτι με δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής, Πιστωτικού, Ακυρωτικού, Απόδειξη Είσπραξης, Απόδειξη Πληρωμής και προσθήκη άλλων λοιπών χρεώσεων στην καρτέλα του πελάτη.
Σχεδίαση Τιμολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Άμεση επανεκτύπωση παραστατικών.
Συνεργασία με φορολογικούς μηχανισμούς κατασκευαστών Synthex, Samtec (μελλοντική συνεργασία με Fasy, AlgoBox) και πρόσθετη δωρεάν εφαρμογή διαχείρισης μηχανισμού Τύπου Β.
Αναλυτική καρτέλα κίνησης χρεώσεων και παραστατικών του πελάτη και του υπολοίπου με δυνατότητα εκτύπωσης.
Πελατολόγιο του γραφείου.
Εκτύπωση καταστάσεων μηνός Διασαφήσεων, Δ.Ε.Φ.Κ., Σ.Δ.Ε., Α.Σ.Δ.Ε., Τ5.
Ανακατεύθυνση σε σημαντικές ιστοσελίδες μέσα από την εφαρμογή όπως αναζήτηση TARIC, Γ.Γ.Π.Σ. για ηλεκτρονική υποβολή αρχείων, E.S.I.S. και άλλα.
Ενημέρωση κάθε πρώτη του μηνός για αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ενημέρωση της εφαρμογής μέσω Internet αυτόματα.

Μια παρουσίαση θα σας δείξει το πόσο εύκολη και γρήγορη μπορεί να γίνει η εργασίας σας εκσυγχρονίζοντας την μηχανογράφηση του γραφείου σας με το ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝΕΤ.

Περπατήστε στο ηλεκτρονικό εκτελωνιστικό μέλλον με ασφάλεια

Δείτε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας.

- τέλος δελτίου τύπου -

Σύντομο Προφίλ: COMPUTER WORLD
Η εταιρία COMPUTER WORLD κύριο στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, μηχανές γραφείου, αναλώσιμα, συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας παρέχοντας και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον χώρο σας.

Για εμάς σημασία δεν έχει μόνο η εγκατάσταση, αλλά κυρίως η υποστήριξή της επιχείρησης σας σε κρίσιμες ώρες.
Φράση-Κλειδί:
πρόγραμμα εκτελωνιστών, εκτελωνιστικό πρόγραμμα, ηλεκτρονική διασάφηση, programma ekteloniston, προγράμματα για εκτελωνιστές


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την αναλυτική online παρουσίαση της εταιρίας/οργανισμού COMPUTER WORLD στο ePR.gr.

προσθέστε αυτό το δελτίο τύπου στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon Bobit


Είσοδος Μέλους
Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Πρόσβασης:
    Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν είστε ακόμα μέλος;
Δωρεάν Εγγραφή Μέλους
Είστε Δημοσιογράφος;
Γίνετε Press Member δωρεάν!

Μάθετε περισσότερα για το ePR.gr
Μάθετε πως να χρησιμοποιήσετε το ePR.gr για να δημοσιεύετε τα δελτία τύπου σας!
Συγκριτικός πίνακας με τα επίπεδα συνδρομών για εταιρίες/οργανισμούς στο ePR.gr
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Σύντομη παρουσίαση του ePR.gr σε μορφή PDF


Αναζήτηση στο ePR.gr
Δελτία Τύπου Εταιρίες Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Ετήσιο Ημερολόγιο >>

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Εξαγορά της Hostingservices.gr από την TopHost.gr
TOPHOST
07-06-2013 07:40
Βάση Ντους Perspective – Ευέλικτο και προσιτό Design
TEUCO GUZZINI
14-05-2012 05:07
Πράσινος Γάμος και Αρωματικά Φυτικά Κεριά Σόγιας:
NIMBUS CANDLES
14-04-2011 08:08
Έκθεση Πολιτικής: Επισκόπηση των Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Πολιτικών και καλών Πρακτικών για την Προώθηση της Γυναικείας βΕπιχειρηματικότητας στην Ευρώπη
ΜΙΛΗΤΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
28-02-2011 09:45
Νέα αρωματικά έλαια & νέο αρωματικό φυτικό προϊόν: Ταξιδιωτικό Κερί Σόγιας
NIMBUS CANDLES
06-01-2011 12:10

Google
Ταυτότητα | Συχνές Ερωτήσεις | Υπηρεσίες | Διαφήμιση | Συνεργάτες | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Αναδημοσίευση Περιεχομένου | Επικοινωνία
Πακέτα Business Account | Εγγραφή Μέλους | Εγγραφή Press Member

© 2006-2010 by Contact Solutions
ePR.gr: Δωρεάν Υπηρεσία Δημοσίευσης Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων
Την ευθύνη για το περιεχόμενο του ePR.gr έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του και οι πιστοποιημένες εταιρίες/οργανισμοί.
Το ePR.gr δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο τους, διατηρεί όμως το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής περιεχομένου που αντίκειται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας.