ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: PC SYSTEMS

Εταιρική πράξη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2007 05:18

Από 25/07/2007, επαναδιαπραγματεύονται οι 12.702.080 (ΚΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,37, της εταιρίας “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.” και εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης. Η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών ορίστηκε από τον σύμβουλο σε € 0,45 εκάστη. Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Όνομα: Μανώλης Βουργάκης
Διεύθυνση Email: mvourgakis@pcsystems.gr
Τηλέφωνο: 2108123030

© 2006-2010 by Contact Solutions
ePR.gr: Δωρεάν Υπηρεσία Δημοσίευσης Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων
Την ευθύνη για το περιεχόμενο του ePR.gr έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του και οι πιστοποιημένες εταιρίες/οργανισμοί. Το ePR.gr δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο τους, διατηρεί όμως το δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου που αντίκειται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας.